2022 .Vol.51 No.24

Key Project

Application of Design Management in the Special System for Stadium of Hangzhou Asian Games

WU Gaoqi, QIAO Caixia, YAO Panpan, GUO Dewang

[Abstract] (7)
[PDF] (4)
[HTML] (0)

Design Management of Baseball (Softball) Playing Area in EPC Mode

QIAO Caixia, ZHANG Diyang, ZHANG Yuqi, GUO Dewang

[Abstract] (6)
[PDF] (8)
[HTML] (0)

Construction Technology of Longspan Roof Gravity Flow Steel Column Rainwater System for Baseball Stadium in Hangzhou Asian Games

YANG Baisuo¹, WANG Qien², QIAO Caixia², ZHOU Jianqiang¹, YU Zheping², PENG Dong¹, LIU Peiju³

[Abstract] (6)
[PDF] (3)
[HTML] (0)

Key Construction Technology of Steel Structure in Baseball (Softball) Stadium of Hangzhou Asian Games

MA Jiefeng, WANG Wenliang, YAO Panpan, WAN Taoping

[Abstract] (6)
[PDF] (1)
[HTML] (0)

Key Construction Technology of Steel Girder Closure Segment of Chizhou Yangtze River Highway Bridge

YU Zhu¹, WANG Haiwei², CHEN Yang², DU Xianting³

[Abstract] (7)
[PDF] (1)
[HTML] (0)

The Influence of Construction Sequence on Deflection of Steelconcrete Composite Girder Bridge

MA Haijun¹, WANG Longxuan², REN Ningbo³, CUI Li’na³, ZHI Chao³, LIU Hongbo²

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Digital Manufacturing Technology for Steel Open Caisson of Changtai Yangtze River Bridge

ZHENG Haitao¹, CHEN Jianrong¹, WU Qihe³, TANG Zhen¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Key Technology of Construction Control of Locked Steel Pipe Pile Cofferdam for Zhengzhou Yellow River Bridge on ZhengzhouJinan Highspeed Railway

WANG Haibin

[Abstract] (6)
[PDF] (1)
[HTML] (0)

Construction Technology of Shortline Segmental Precast Bridge of Shindagha Coastal Avenue Viaduct Project in Dubai

LI Bo, CHENG Qianli, WEI Chuanhai, GONG Lihui

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Key Technology of Groove Wall Reinforcement in Uneven Soft Soil

SU Xiaolong¹ ²

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Numerical Simulation of Floor Cracking Accident of a Box Girder Bridge in Shandong

TANG Jianyuan¹, GONG Binbin²

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Combined Drilling Technology of Full Casing Rotary Drilling Rig and RCD Drilling Rig of Largediameter Deep and Long Rock Socketed Castinplace Pile Under Complex Conditions

HUANG Kai

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Construction Technology of Ballastless Track of Some Tied Arch Bridge of Highspeed Railway

LIU Pingjun

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Segmental Hoisting Technology of Long Span Steel Truss Bridge

CHEN Shiguang

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Control Method of Lateral Deformation of Subgrade in Typical Water Grassland in Qinghai Lake

ZHANG Lei, TAN Jiake, LIAO Yi, YAN Jixiang

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Mechanical Analysis of Doublelayer Asphalt Concrete on the Road Concrete Base in Factory Area and the Technicaleconomic Analysis of the Prevention and Control of Reflection Cracks

ZHENG Debiao, CHEN Deyang, WAN Xuelin, WANG Zhe, JIANG Ke, SU Jinhong, XIONG Haowen

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Deformation and Support of High and Steep Slope Induced by Tunnel Entrance Excavation

L Xin¹, ZHU Fangcai², GAO Lexing², YAN Ren²

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Advanced Support Measures for Super Large Span Highway Tunnels

MA Xiangbo¹, ZANG Chunlei¹, WANG Lun¹, QIN Tongtong², CHEN Wenpeng²

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Safety Risk Management and Control Technology of Subway Engineering Construction in Soilrock Composite Strata

ZHANG Chenguang¹, XU Yaode², LU Rong², LIU Dan², LIN Ping¹, FANG Lei1, ZHANG Sa¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Coordinated Positioning and Reinforcement Technology of Broken Surrounding Rock Based on Hydraulic Fracturing Method

WANG Jinshang, ZHANG Yafeng, WANG Yuling, LI Runze, YANG Yijie

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Construction Technology of the Underground Passage with Caisson Method for Jieyang Chaoshan Airport Terminal Building

GUO Taotao¹, QI Congyue¹, SONG Peiyong¹, YUAN Lijun¹, LIN Weicong², CHEN Zhuoyu², WU Ning¹, LUO Shuqiao¹, WU Weiming¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Treatment Technology of Harmful Geological Defects in Malan Loess Tunnel

CHENG Xiaogang

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Lift-up Construction Technology of Concrete-filled Steel Tubular Column

TIAN Wei¹ ², YANG Weibo¹ ², ZOU Xiande³

[Abstract] (6)
[PDF] (1)
[HTML] (0)

Collaboration Application of YOLO and SAHI Models in the Detection of Apparent Damage of Building Facades

CHEN Zhiqiang¹, YANG Xia², CHEN Xiaojie¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Application of Suspension Type Heavyload Lifting Device in Soil Excavation of Deep Foundation Excavation

QI Yongfeng¹, QI Congyue¹, YANG Yuming¹, YUAN Lijun¹, ZHANG Yi², LI Zemin¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Construction Technology of Anchor Cable in Rockfill Slope Using Eccentric DTH Hammer with Casing Pipe Following

LI Kai, LEI Bin

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Construction Technology of Super High and Super Large Section Solid Wood Keel Curtain Wall

XIN Haijing, ZUO Liang, WANG Chunhong, WANG Yilie, CUI Junjun

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

Construction Technology of Large Span Hyperbolic Steel Latticed Shell Structure

DING Jian¹, LIU Xinxing², ZHENG Zheng², FENG Yan’gang¹, XIA Ke¹, XIE Ziyu¹, LIU Yingqi¹

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)

The Influence of Basalt Fiber Content on Strength and Failure Law of Concrete DING Chuanhai

(The Third Engineering Co., Ltd. of CCCC First Highway Engineering Co.,Ltd., Beijing101102, China)

[Abstract] (6)
[PDF] (0)
[HTML] (0)