Honorary Chairman
Xu Ronglie
Wang Youwei
Advisers
Yang Sixin
Xiao Xuwen
Wu Zhinai
Shen Shizhao
Zhou Xuhong
Nie Jianguo
Miao Changwen
Wang Fuming
Ding Lieyun
Liu Jiaping
Du Xiuli
Yang Yongbin
Chen Xiangsheng
Yue Qingrui
Xu Jian
Honorary Members
Sun Zhensheng
Zhang Xiqian
Mi Jiaping
Liu Hui
Wang Wuqin
Hu Dejun
Chairman
Mao Zhibing
Vice-Chairmen
Zhang Kewen
Zong Dunfeng
Guo Yanlin
Wang QingQin
Ye Yangsheng
Liu Hanlong
Zhang Kun
Fan Zhong
Hou Zhaoxin
Ding Jiemin
Wang Lijun
Fang Dongping
Feng Yuan
Zhu Zhongyi
Xiao Congzhen
Wang Shuangjie
Zheng Gang
Mei Yang
Zeng Bin
Lei Shengxiang
Members
Ma Rongquan
Wang Jun
Deng Mingsheng
Ling Huyan
Feng Yue
Feng Dabin
Qu Hui
Liu Hongliang
Li Hongwei
Li Chenguang
Li Jingfang
Yang Yu
Yang Cuncheng
Yang Jiankang
Wu Fei
Zhang Yan
Zhang Jing
Zhang Qilin
Zhang jinxun
Chen Chunlei
Jin Weiliang
Zheng Wenzhong
Jia Hong
Guo Zhengxing
Gong Jian
Peng Mingxiang
Jiang Jinsheng
Yu Dehu
Ma Zhiliang
Wang Sheng
Qi Ligang
Zhu Xiaowei
Xu Qingfeng
Li Kai
Li Jiulin
Li Canfeng
Yang Qingshan
Chen Xiaoming
Chen Shuohui
Lin Bing
Jin Rui
Zhou Cheng
Zhou Xuguang
Yao Jinman
Qian Zengzhi
Gao Feng
Huang Gang
Huang Chenguang
Zhai Lei
Xue Weichen
XUE Jianyang
Fan Hongqin
Han Yanhui
Liu Mingsheng
Wu Yingqiang
Hao Yuzhu
Jiao Anliang
Tan Lixin
Xue Gang
Dai Lixian
International Members
Tobia Zordan
Klaus Ostenfeld
Moharram Bakhoum
Bruno Briseghella